500 000 pacjentów oraz setki godzin rozmów z lekarzami – to fundamenty, na których zbudowane są systemy upmedic
Kontrola jakości obsługi i tworzonej dokumentacji
Nasze systemy pozwalają przyspieszyć proces tworzenia dokumentacji medycznej, co rozpoczyna się już na etapie wywiadu z pacjentem! Dzięki innowacyjnej metodzie ankietowania przez internet lekarz zbiera wszelkie potrzebne informacje o pacjencie jeszcze przed badaniem, co pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do jego wykonania. Po badaniach obrazy trafiają prosto do radiologa, gdzie w naszym edytorze strukturalnych opisów radiologicznych może je od razu opisać, co przy zastosowaniu szablonów opracowanych przez placówkę znacznie zwiększa jego produktywność.
Jako że w upmedic cenimy sobie feedback, to samo chcemy dać naszym klientom. Po wysłaniu opisu i lekarz, i pacjent dostają do wypełnienia ankietę dotyczącą jakości usługi. Dzięki niej menedżer kliniki ma informacje z pierwszej ręki na temat poszczególnych lekarzy. Wie na jakim poziomie realizowane są usługi w danej placówce, co pomaga mu reagować na uwagi i problemy zgłaszane przez pacjentów.
42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologicznego w Gdańsku
Mieliśmy przyjemność przedstawić nasze sposoby optymalizacji pracy radiologów na 42. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radiologicznego w Gdańsku podczas prezentacji w sesji poświęconej informatyce w medycynie: "Oprogramowanie wspierające tworzenie strukturalnych opisów radiologicznych jako sposób na zwiększenie produktywności lekarzy oraz poprawę jakości tworzonej dokumentacji"

Nowa jakość obsługi pacjenta

templates upmedic
Precyzyjnie określ zakres badania
connotations upmedic
Zbierz informacje od pacjentów i lekarzy na każdym etapie obsługi
forms upmedic
Obiór wyników zdalnie bez obciążania placówki oraz zbieranie opinii o świadczonych usługach
Za pomocą upmedic dokumentacja medyczna tworzona jest 3 razy szybciej.