Opisy strukturalne
Tworzenie opisów strukturalnych przy użyciu upmedic, dzięki wsparciu metod sztucznej inteligencji, pozwala lekarzowi zakodować znacznie więcej wiedzy o stanie pacjenta. Wiedza ta, dzięki swojej regularnej strukturze, może być analizowana przez programy komputerowe. Semantyczne podejście do tworzonych opisów pozwala upmedic na ukrywanie fraz, które stoją w sprzeczności do tych wybranych wcześniej. Dzięki tej funkcji upmedic zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, co czyni go doskonałym uzupełnieniem dla istniejących systemów RIS.